تغییرات ساختار درجهت بهره‌وری بیشتر/ هیچ کاهشی در حقوق و مزایای کارکنان صورت نمی گیرد

معاون پشتیبانی و سرمایه انسانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: ماهیت اصلاحات ساختاری جدید مبتنی بر تغییر در سازماندهی مجدد فرایندها در واحدهای سازمانی است، لذا با توجه به اینکه هیچ فرایندی حذف نمی‌شود، ضرورتی برای تعدیل نیروی انسانی و کاهش حقوق و مزایا وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار ما، معاون پشتیبانی و سرمایه انسانی با بیان اینکه تغییرات ساختاری در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دو سطح ستاد و ترکیب شرکت‌های گروه انجام خواهد شد، تصریح کرد: در ستاد، معاونت فنی بازرگانی به دو معاونت توسعه بازار و معاونت توسعه ناوگان تفکیک می‌شود.

وی ادامه داد: به منظور پرهیز از موازی کاری و بهبود زنجیرة تدارکات ناوگان، شرکت خیبر در شرکت خدوم ادغام خواهد شد.

وی در رابطه با دیگر تغییرات آتی در گروه کشتیرانی، خاطر نشان کرد: به منظور تکمیل زنجیره خطوط کشتیرانی کانتینری و حمل فله و کالای عمومی، امور فنی شرکت مدیریت کشتی به شرکت‌های مذکور منتقل می‌شود.

معاون پشتیبانی و سرمایه انسانی کشتیرانی در ارتباط با تغییر ساختار و روند انتقال نیروهای هلدینگ به شرکت‌های تابعه نیز گفت: براساس استراتژی‌ها و اهداف تعیین شده، مقرر شده است کلیه وظایف اجرایی و عملیاتی از ستاد به شرکت‌های مرتبط منتقل شود و وظایف ستاد صرفاً معطوف به سیاست‌گذاری، نظارت و کنترل خواهد شد.

وی افزود: ضمناً مدیران هلدینگ و شرکت‌ها در ابتدا فرایندهای کلیدی و عملیاتی را شناسایی می‌کنند و سپس ساختار جدید شرکت‌ها براساس فرایندها طراحی و ابلاغ خواهد شد.

وی تصریح کرد: در نهایت براساس زمان‌بندی مشخص و با هماهنگی مدیران ذی‌ربط نسبت به انتقال وظایف و انتقال نیروی انسانی براساس تجارب، تخصص، حجم فعالیت‌ها و پست‌های سازمانی پیش بینی شده، اقدام می شود.

این‌مقام‌ مسئول در پاسخ به این سؤال کلیدی که آیا در اصلاح ساختار، تعدیل نیرو اتفاق خواهد افتاد یا خیر، تأکید کرد: همان‌گونه که اشاره شد ماهیت اصلاحات ساختاری جدید بر تغییر در سازماندهی مجدد فرایندها در واحدهای سازمانی است، لذا با توجه به اینکه هیچ فرایندی حذف نمی‌شود، ضرورتی برای تعدیل نیروی انسانی وجود ندارد.

وی درباره موضوع حقوق و مزایای کارکنان در پی تغییرات صورت گفته نیز گفت: براساس تصمیمات اتخاذ شده و تأکیدات مدیریت ارشد گروه، هیچ‌گونه تغییری در حقوق و مزایا ایجاد نمی‌شود و حقوق و مزایای کارکنان همچون گذشته به همان میزان پرداخت خواهد شد و هیچ کاهشی در حقوق کارکنان و مزایا صورت نخواهد گرفت.

معاون پشتیبانی و سرمایه انسانی در پاسخ بر پرسش دیگری مبنی بر اینکه کدام یک از شرکت‌های تابعه در هلدینگ ادغام می شوند، اظهار کرد: هیچ‌کدام از شرکت‌های تابعه در هلدینگ ادغام نخواهند شد لیکن براساس تصمیمات اتخاذ شده، شرکت خیبر در شرکت خدوم و شرکت مدیریت کشتی در شرکت‌های حمل فله و حمل کانتینری ادغام خواهند شد.

وی ادامه داد: ضمناً وظایف عملیاتی از ستاد به شرکت‌های تابعه واگذار خواهد شد و هلدینگ صرفاً وظایف سیاست‌گذاری و نظارتی را عهده دار خواهد بود از این‌ رو بخشی از کارکنان ستاد که وظایف عملیاتی را عهده‌دار هستند از مجموعه ستاد منفک و بدون تغییر در وضعیت استخدامی و میزان حقوق و مزایا ( رسمی، قراردادی و ...) به شرکت‌های تابعه منتقل خواهند شد.

معاون پشتیبانی و سرمایه انسانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه که حضور کارکنان هلدینگ در شرکت‌های تابعه چه تحولی در روند بهره‌وری و رشد ناوگان ایجاد می‌کند تصریح کرد: با انتقال فرایندهای عملیاتی و همچنین نیروی انسانی مرتبط با آن، روند امور در شرکت‌های تابعه تسهیل و آزادی عمل بیشتری به هر یک از شرکت‌های مذکور در چارچوب مأموریت‌ها و وظایف محوله اعطا خواهد شد.

وی افزود: این اقدام باعث هم افزایی و استفاده از تخصص و تجارب مشترک به منظور انجام وظایف جدید است که این امر با توجه به تنوع فعالیت‌ها و غنی‌سازی مشاغل و هویت بخشی به افراد، باعث ایجاد انگیزه در کارکنان خواهد شد و برآیند آن افزایش بهره‌وری خواهد بود.

وی همچنین در خصوص انتصابات نیز گفت: تلاش خواهد شد تا در کمیته ایجاد شده، انتصابات بر اساس شایستگی‌ها صورت پذیرد و ساختار شرکت‌ها باید به سمت مسئولیت‌پذیری هیئت‌مدیره‌ها و تفکیک وظایف صف از ستاد پیش رود. حساسیت هیئت مدیره‌ها و آگاهی از وظایف آنها به چابکی و چالاکی کمک خواهد کرد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی، کمک، مشارکت و آگاهی همه جانبه کلیه همکاران در همه سطوح مورد انتظار است.


1398/07/06

Bookmark and Share   شماره خبر :4366 تعداد بازدید :1407

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload