دکتر لاجوردی پزشک معتمد کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران