جلسه آشنایی با فرایندها و پرتال‌های بازرگانی حوزه‌ی حمل‌و‌نقل کانتینری برای همکاران شاغل در پروژه‌های خدمات لجستیک و حمل‌و‌نقل چندوجهی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت حمل و نقل کانتینری، در این جلسه که به میزبانی شرکت حمل‌و‌نقل کانتینری  و در راستای هم‌افزایی میان شرکت‌های گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی برگزار شد، سامانه‌های بازرگانی حوزه کانتینر به‌صورت تفصیلی برای این همکاران تشریح گردید تا بستر بهتری برای همکاری هرچه بیشتر میان شرکت‌های گروه و ارائه خدمات بهتر به مشتریان فراهم گردد.