یاد و خاطره سردار دل‌ها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را در چهارمین سالگرد عروجش به ملکوت اعلی گرامی می‌داریم