دومین همايش اصول رهبري، فرهنگ و ارزش‌هاي سازماني در روزهای ۲۷ و ۲۸ آذرماه جاري با حضور مديرعامل، معاونان، مديران و جمعي از فرماندهان، سرمهندسان و افسران الکترونيک ناوگان گروه کشتيراني جمهوري اسلامي ايران به ميزباني شرکت تأمين نيرو در مجموعه فرهنگي، رفاهي شيان