مؤسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با ممیزی مراقبتی شرکت G.C.L انگلستان بدون گزارش هیچ‌گونه عدم انطباقی موفق به تمدید گواهی‌نامه ایزو 9001:2015 شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، در این ممیزی که از سوی سر ممیز و یکی از ممیزان شرکت G.C.L تحت نظارت دو نفر از مرکز ملی تأیید صلاحیت اداره استاندارد ایران «NACI» صورت گرفت، مؤسسه آموزشی کشتیرانی توانست گواهی‌نامه تمدید خود را از شرکت GCL کسب کند.

بر اساس این گزارش، شرکت یاد شده دارای آکرودیته و اعتبار UKAS نیز می‌باشد. در همین راستا، مؤسسه آموزشی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد نهاد «اعتبار سنجی مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران» گواهی‌نامه خود را نیز با موفقیت از این مرکز کسب کرد.

شایان ذکر است این نظارت برای اولین بار در طی تاریخ 25 ساله دستیابی به گواهی‌نامه ایزو انجام شده است. باید اشاره کرد، در ممیزی یاد شده، طرح‌ریزی و اجرای بندهای استاندارد ایزو 2015-9001 مورد برررسی چهار ممیز مذکور قرار گرفت که نتیجه حاصله حاکی از انطباق کامل با مفاد این استاندارد بین المللی داشت و در نهایت هیچ مورد عدم انطباقی گزارش نشد. 

گفتنی است، مؤسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با تأیید نهاد حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان بهترین و قدیمی‌ترین مؤسسه آموزشی دریانوردی کشور شناخته می‌شود که تنها و قدیمی‌ترین نماینده جمهوری اسلامی ایران و یکی از دو عضو کشورهای غرب آسیا در انجمن بین‌المللی دانشگاه‌های دریانوردی «IAMU» است.

همچنین این مؤسسه به عنوان اولین مؤسسه آموزشی در ایران در سال 1378 موفق به اخذ گواهینامه کیفیت از مؤسسه بین‌المللی لویدز رجیستر انگلستان شده است.